Kraunasi...
Prisijungimas
Pamiršai slaptažodį?
Susikūręs savo ePasą, galėsi jungtis prie įvairių interneto svetainių, kaskart nepildydamas ilgų registracijos formų.
Registruotis

Privatumo politika

ePasas – tai Jūsų asmeninis elektroninis pasas Internete, su kuriuo Jūs galėsite daug patogiau ir paprasčiau nei iki šiol jungtis prie įvairių Interneto svetainių - nebereikės kiekvieną kartą pildyti prisijungimams reikalingų anketų, t.y. su ePaso prisijungimo duomenimis prisijungsite prie svetainių, kuriose naudojamas ePasas.

Pagal žemiau pateiktus pavyzdžius, spręskite, ar Jums bus naudingas ePasas.

Pavyzdys Nr.1! Jei Jūs klase.lt svetainėje esate užsiregistravę keliose klasėse, keliose grupėse (dar bičiulių ir/ar pažinčių skyreliuose), prie kiekvienos iš jų iki šiol reikėdavo jungtis su atskirais jungimosi duomenimis. Dabar su savo ePasu prisijungsite iš kart prie visų skyrelių.

Pavyzdys Nr.2! Atradote naują Jus dominančią svetainę, kurioje reikalinga registracija. Jums nebereikės iš naujo pildyti tų pačių nuobodžių registracijos anketų. Jei svetainėje naudojamas ePasas, galėsite iš kart jungtis su savo ePaso prisijungimo duomenimis.

Pavyzdys Nr.3! Norėdami atsiskaityti už kokią nors mokamą Interneto svetainės paslaugą, kuri kainuoja 1, 2 ar 3 litus, kiekvieną kartą turite rašyti SMS, dažnai su nesuprantamais tekstais (pvz. ER BDF0 14587Aa). Nepatogu?! Su ePasu galėsite naudotis įvairiomis mokamomis Interneto svetainių paslaugomis, ir už jas atsiskaityti kur kas patogiau. Be to, su ePasu mokamos paslaugos kainuos iki 50% pigiau arba bus visiškai nemokamos.

Jūsų ePaso duomenų saugumui užtikrinti papildomai buvo įdiegtas vienas patikimiausių pasaulyje tarptautinis skaitmeninis SSL sertifikatas C.O.M.O.D.O. (www.comodo.com). Be to, visi Jūsų duomenys, kaip ir registruojantis į klase.lt, ir toliau bus saugomi aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkančiose duomenų saugyklose. Tokį aukštą saugumo lygį garantuoja bendrovė "Baltnetos komunikacijos".

Šiuo metu su savo ePasu galite jungtis prie visų www.klase.lt posistemių (Mano klasė, Mano grupė, Mano bičiuliai, Mano pažintys), prie skelbimų svetainių www.skelbimai.lt ir www.skelbikas.lt, svetainės studentams ir moksleiviams www.studijos.lt, portalo mamoms www.mama.lt, video svetainės www.supervideo.lt, prie skundų svetainės www.skusk.lt ir prie orų svetainės www.orelis.lt.

Žemiau pateikiame Privatumo politikos nuostatas, naudojimosi taisykles bei sąlygas, kurios galioja visose Interneto svetainėse, prie kurių galima jungtis su ePasu, arba kurios priklauso UAB „KLASĖ.LT“, jei jose nenurodoma kitaip. Atskirose svetainėse, kuriose naudojamas ePasas, privatumo politika, naudojimosi taisyklės ir/ar sąlygos gali skirtis, tačiau jos negali prieštarauti čia pateikiamoms ar riboti jų galiojimo.

Registracijos sąlygos, naudojimosi taisyklės ir privatumo politika

ePasas.lt (kaip ir klase.lt) savininkas ir administratorius yra UAB „KLASĖ.LT“ (toliau – Operatorius). Naudodamiesi ePasu ar kitomis Operatoriaus svetainėmis, ar svetainėmis, prie kurių galima prisijungti su ePasu, Jūs sutinkate su šia privatumo politika, naudojimosi taisyklėmis ir sąlygomis.

 1. Siekdamas savo svetainių lankytojams suteikti aukščiausios kokybės paslaugas Operatorius turi sukaupti tam reikalingą informaciją. Pavyzdžiui, tam, kad suburtume lankytojų mokyklos klasę ar universiteto grupę, reikia užfiksuoti ir saugoti tokius duomenis, kaip vardą, pavardę, gimimo datą, mokymosi įstaigos pavadinimą, baigimo metus ir pan. Tam, kad lankytojai efektyviai galėtų bendrauti tarpusavyje, gali būti reikalingi ir kiti kontaktiniai duomenys, pvz. telefono numeris ar adresas. Taip pat lankytojai gali talpinti savo ar savo klasės nuotraukas. Talpindami šią informaciją lankytojai suvokia, sutinka ir pageidauja (jei konkrečioje svetainėje nėra pasirenkama kitaip), kad juos galėtų rasti ir su jais susisiekti kiti svetainės lankytojai ar svetainę administruojantys įgalioti asmenys.
 2. Kiekvienoje konkrečioje Interneto svetainėje (ar jos dalyje) įvedami duomenys gali būti kaupiami ir saugomi skirtingais tikslais (bendravimas su senais pažįstamais, naujų pažinčių paieška, naujo darbo ar darbuotojų paieška, prekių ar paslaugų įsigijimas ir/ar pardavimas Internete, kitos pageidaujamos informacijos paieška ir gavimas). Šie duomenų kaupimo ir saugojimo tikslai gali būti aiškiai, remiantis logika suvokiami ir suprantami pagal svetainės koncepciją bei paskirtį, atsižvelgiant į nusistovėjusią praktiką bei tradicijas (pvz. registravimasis pažinčių svetainėje leidžia aiškiai suprasti tikslą – naujų pažinčių paieška), arba kiekvienoje konkrečioje svetainėje nurodomi atskirai.
 3. Be tiesioginių tikslų, sukaupti duomenys gali būti naudojami ir netiesioginiais tikslais – lankytojų poreikių analizės ir nustatymo tikslais, tiesioginės rinkodaros tikslais, paslaugų kokybės gerinimo tikslais, svetainės naudingumo kėlimo tikslais ir kitais teisėtais tikslais.
 4. Visus Jūsų ePaso registracijos metu pateikiamus asmeninius duomenis saugo ir administruoja Operatorius. Nei Operatoriaus, nei kitos trečiosios šalies sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, Jūsų asmeniniai duomenys negali būti perduoti trečiosioms šalims be atskiro ir aiškaus Jūsų sutikimo.
 5. Savo ePasą galima naudoti ir kitose, ne Operatoriui priklausančiose svetainėse, kuriose yra numatyta tokia galimybė. Ne Operatoriui priklausančių svetainių privatumo politika, naudojimosi taisyklės, registracijos sąlygos bei tikslai gali skirtis nuo Operatoriaus. ePaso turėtojai privalo susipažinti su tokių svetainių registravimosi sąlygomis, ir registruodamiesi tokiose svetainėse su savo ePasu pripažįsta ir sutinka, kad Operatorius niekaip neatsako už ne savo svetainių veiklą ir su tokia registracija susijusius padarinius.
 6. Naudojantis ePasu draudžiama pateikti klaidinančią, kitus asmenis ar subjektus kompromituojančią ar įžeidžiančią informaciją, kuri galėtų padaryti tiesioginę ar netiesioginę žalą Operatoriui, kitiems asmenims ar subjektams. Asmenys, pateikdami klaidingą (žalingą) informaciją, prisiima pilną atsakomybę už galimus padarinius, atsirandančius dėl tokios informacijos pateikimo.
 7. Naudojantis ePasu draudžiama siųsti elektroniniu paštu, elektroniniu būdu ar kitaip perduoti ar siųsti bet kokį turinį ir/ar nuorodas į bet kokį turinį, kurio publikavimas ir/ar panaudojimas yra draudžiamas arba ribojamas Lietuvos Respublikos įstatymais.
 8. ePaso turėtojai įsipareigoja taip pat ir patys visomis išgalėmis saugoti savo ar kitų asmenų pateikiamą asmeninę (ne viešam naudojimui skirtą) informaciją nuo nutekėjimo ar neteisėto panaudojimo:
  1. kiekvieną karta, pabaigus naudotis svetaine, nuo jos atsijungti, paspaudžiant nuorodą „Atsijungti“;
  2. neperduoti savo prisijungimo duomenų trečiosioms šalims;
  3. nekaupti, nesaugoti ir neperduoti kitų asmenų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, taip pat jos nenaudoti jokiais komerciniais ar tiesioginės rinkodaros tikslais ir nesuteikti tokios galimybės trečiosioms šalims.
 9. Operatorius neatsako už jos svetainėse pateikiamos kitų firmų produktų ir paslaugų reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.
 10. ePaso turėtojai gali bet kada pašalinti savo asmeninius duomenis iš Operatoriaus duomenų bazės, pašalindami savo registraciją.
 11. ePaso turėtojų asmeniniai duomenys saugomi ne ilgiau kaip 20 metų, nuo paskutinio pasinaudojimo jais datos.
 12. Operatorius turi teisę bet kada ir dėl bet kokios priežasties pašalinti asmens registraciją (ePasą) ir bet kokius asmens padarytus įrašus iš savo duomenų bazės. Taip pat kreiptis į atitinkamas institucijas dėl asmens patraukimo atsakomybėn dėl jo neleidžiamais veiksmais padarytos materialinės (įskaitant negautas pajamas) ir nematerialinės žalos Operatoriui, jo partneriams, klientams ar kitiems asmenims bei subjektams.
 13. Operatorius jokiomis aplinkybėmis neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimų jėgų (Force Majeure) įtakos, kurių negalėjo niekaip įtakoti ar numatyti.
 14. Visos čia pateiktos nuostatos gali būti keičiamos ir papildomos. Apie pasikeitimus ePaso turėtojai informuojami www.epasas.lt svetainėje ir/ar kitose svetainėse, kuriose galioja pasikeitimai.